english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת מיישמים לתקן ISO9001
Certification of Lead Implementers of ISO9001

ISO9001 Lead Implementer Certification // אודות ההסמכה

ISO 9001 Lead Implementer training enables you to develop the necessary expertise to support an organization in establishing, implementing, managing and maintaining a Quality Management System (QMS) based on ISO 9001

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Implementer of ISO9001 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות ליישם את דרישות התקן בארגון בכל הרבדים הנדרשים. לשם קבלת התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB .
הקורס מקנה שליטה באיתור פערים (gap analysis),בין דרישות התקן למצב הקיים, להגדרת הצרכים להתאמה לתקן, לבנייה וליישום הנהלים הארגוניים הנדרשים, והן לבניית כלי מעקב, איתור ומדידה הנדרשים לבקרה, וניטור ושיפור תהליכי העבודה במסגרת ה- QMS .
הקורס יאפשר לבוגריו להכין את הארגון לקראת סקר פנימי ו/או חיצוני לפי הנדרש, לייעץ לארגון על יישום דרישות התקן בהתאם לצרכיו ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

למי מיועד הקורס

  • יועצים העוסקים בתמיכה והכנה של ארגונים בנושאי נהול איכות
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול QMS בהתאם לתקן.
  • מומחים טכניים, וחברי צוות נהול איכות , המכינים ארגונים לקראת הסמכה או מתחזקים מערכות QMS.