english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

iso45001 lead auditor certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO45001 Occupational Health and Safety Management Systems

ISO45001 Occupational Health and Safety Management Systems Lead Auditor

About ISO45001 Certification

אודות הסמכת ISO45001

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Auditor of ISO45001 , המיועדת להחליף את ההסמכה של OHSAS18001, מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות לבצע סקר פנימי ו/או חיצוני של יישום דרישות התקן בארגון כלשהו לצורך קבלת תעודה פורמלית או לצרכים פנימיים, רגולטוריים וחוקיים, הנדרשים היום בשוק הגלובלי. בעל תעודה כזאת יכול לפעול גם כיועץ חיצוני בתחום זה לארגונים בעלי גדלים שונים המבקשים ליישם את התקן. לשם קבלת התעודה, יש לעבור קורס ומבחן של PECB.
הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר ניהול המשכיות עסקית כנדרש בתקן ISO45001, בהתאם לנהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021 .
הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של המערכות כמוגדר בתקן ISO45001 ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק אותן. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • יועצים העוסקים בתחום הבטיחות והבריאות במקומות עבודה ובהסמכת ארגונים בנושא
  • יועצים העוסקים בתמיכה והכנה של ארגונים לקראת הסמכה לתקן
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול מערכות OHSMS
  • מומחים טכניים וחברי צוות בטיחות המכינים ארגונים לקראת הסמכה

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה