english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

iso37001 Lead Auditor certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO37001 Anti Bribery Management System

ISO37001 Anti-Bribery Management System

Course Agenda

תוכן קורס ISO37001

תוכן הקורס נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:
  • חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן
  • לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.
  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים
     
    להלן סילבוס מפורט של הקורס:

37001 agenda table lead auditors