english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

iso27001 lead implementer certification

קורס הסמכת מיישמים
ISO27001 Information Security Management System

ISO27001 Information Security Management System // אודות

מטרת ההסמכה

הסמכה ב- Lead Implementer of ISO27001:2013 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות ליישם את דרישות התקן בארגון בכל הרבדים הנדרשים. לקבלת התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB.
הקורס מקנה שליטה באיתור פערים ( gap analysis) בין דרישות התקן למצב הקיים בארגון , כלים לבנייה וליישום הנהלים הארגוניים הנדרשים, לבניית כלי המעקב, האיתור וכלים לבניית כלי המדידה הנדרשים לבקרה, וניטור ושיפור תהליכי העבודה במסגרת ה- ISMS.
הקורס יאפשר לבוגריו להכין את הארגון לביצוע סקר פנימי ו/או חיצוני לפי הנדרש בתקן ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • יועצים העוסקים בתמיכה והכנה של ארגונים לקראת הסמכה לתקן
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול התקן
  • מומחים טכניים וחברי צוות ISMS, המכינים ארגונים לקראת הסמכה
  • יועצים המתמחים באבטחת מידע