english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO27032 lead cyber security managers certification

קורס הסמכת מנהלים
ISO27032 Certification of Lead Cyber Security Managers

ISO27032 Certification of Lead Cybersecurity Managers

Course Agenda

תוכן קורס ISO27032

תוכן הקורס נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:
  • חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן
  • לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.
  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים
     
    להלן סילבוס מפורט של הקורס:

27032 agenda table