english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO27032 lead cyber security managers certification

קורס הסמכת מנהלים
ISO27032 Certification of Lead Cyber Security Managers

ISO27032 Certification of Lead Cybersecurity Managers

About ISO27032 Certification

אודות הסמכת ISO27032

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Cybersecurity Managers based on ISO27032 מעידה על יכולת בעליה להקים ולנהל מסגרת ניהול אבטחת סייבר בארגון. ההסמכה וקבלת התעודה מותנות בלימוד חומר הקורס ומעבר המבחן של PECB.
התלמיד מקבל במהלך הקורס הבנה של עולם אבטחת הסייבר מבוסס תקןISO27032 בשילובNIST Cybersecurity framework , ושל הקשרים בין אבטחת סייבר וסוגי אבטחת IT אחרים ובינם לבעלי עניין אחרים בארגון ומחוצה לו. בעל תעודה זאת מראה יכולת לנהל ולהוביל קבוצה בתחום הסייבר. הקורס מקנה שליטה באיתור פערים ( gap analysis) בין דרישות התקן למצב הקיים בארגון , כלים ויכולת לבנייה וליישום הנהלים הארגוניים הנדרשים, לבניית כלי המעקב, האיתור והמדידה הנדרשים לבקרה, ולניטור ושיפור תהליכי העבודה.

 

למי מיועד הקורס:

  • מומחי סייבר
  • מומחי אבטחת מידע
  • מקצועני סייבר המעוניינים לנהל תכנית סייבר
  • אחראים על פיתוח והקמת תכנית סייבר
  • יועצי IT המעוניינים להרחיב את תחומי הידע וההתמחות

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה