english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO9001 Lead Auditor Certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO9001 Quality Management Systems

ISO9001 Quality Management System

Certification Diploma

תעודת הסמכה

קבלת התעודה מותנית במספר תנאים:
  • קבלת ציון מעבר על המבחן (מתן תשובה נכונה על לפחות 70% מהשאלות) .
  • חתימה על הקוד האתי של PECB
  • חוות דעת חיובית של שני ממליצים מתוך שלושה לפי בחירתם


בהתאם לניסיון המקצועי של הנבחן, מתקבלת תעודה ברמה שונה כדלקמן:

ISO 9001 מבחן הסמכה PECB

התעודה בתוקף ל 3- שנים וקבלתה אינה כרוכה בתשלום נוסף. ניתן לשפר את רמת התעודה עם הוכחת צבירת ניסיון וידע , ללא עלות נוספת.
לאחר 3 שנים יש לחדש את התעודה על ידי הוכחת המשך עבודה בתחום. עלות שנה נוספת היא 100USD.