english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO9001 Lead Auditor Certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO9001 Quality Management Systems

ISO9001:2015 Quality Management System

Course Agenda

תוכן הקורס

תוכן הקורס נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.
  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים

 

להלן סילבוס מפורט של הקורס:

ISO9001 תוכן הקורס