english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת מיישמים לתקן ISO9001
Certification of Lead Implementers of ISO9001

ISO 9001 Lead Implementer Certification // תוכן הקורס

 

תוכן הקורס נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.
  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים

להלן סילבוס מפורט של הקורס:

9001 agenda tablel