english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

banner all courses trans

קורס הסמכת מיישמים
ISO45001 Occupational Health and Safety Management Systems

ISO45001 Occupational Health and Safety Management Systems

About ISO45001 Certification

אודות הסמכת ISO45001

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Implementer of ISO45001 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות ליישם את דרישות התקן בארגון בכל הרבדים הנדרשים. לשם קבלת התעודה, יש לעבור קורס ומבחן של PECB
הקורס מקנה שליטה באיתור פערים (gap analysis) בין דרישות התקן לנוהלי הארגון , מקנה כלים בנייה ויישום הנהלים הארגוניים הנדרשים, לבניית כלי המעקב, האיתור והמדידה הנדרשים לבקרה וניטור ושיפור תהליכי העבודה במסגרת ה- OHSMS.
הקורס יאפשר לבוגריו להכין את הארגון לביצוע סקר פנימי ו/או חיצוני לפי הנדרש, לייעץ לארגון על יישום דרישות התקן בהתאם לצורכי הארגון ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • יועצים העוסקים בתמיכה והכנה של ארגונים לקראת הסמכה לתקןיועצים העוסקים בתמיכה בנושאי בטיחות בעבודה וסביבת עבודה בריאה
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול של OHSMS בהתאם לתקן
  • מומחים טכניים וחברי צוות, המכינים ארגונים לקראת הסמכה או מתחזקים מערכות OHSMS

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה