english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO37001 lead implementer course

קורס הסמכת מטמיעים
ISO37001 Anti Bribery Management System

ISO37001 Anti-Bribery Management System

About ISO37001 Certification

אודות הסמכת סוקרים לתקן ISO37001

מטרת ההסמכה

תעודת הסמכה של Lead Implementer לתקן ISO37001:2016 מאפשרת לבעליה לסייע לארגון ליישם את כל הדרישות של תקן זה, ולנהל או לתמוך בניהול פרויקט הקמת הכלים הנדרשים לתמיכה בדרישות התקן - החל מזיהוי צורכי הארגון ועד להבאתו למוכנות ולביצוע סקר התעדה פנימי, ואם נדרש גם חיצוני .
הקורס מאפשר למשתתפים לפתח את המיומנות הנדרשת ליישום של מערכתAnti-bribery Management System בהתבסס על תקן 2016:ISO 37001 ולוודא שהארגון מפתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת הנבדקת. בנוסף לידע, התלמיד ירכוש במהלך הקורס את המיומנות והיכולות לנהל פרויקט יישום של דרישות התקן מתחילתו ועד סופו. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • מבקרים פנימיים
  • מנהלי פרויקטים העוסקים בנושא
  • אחראים על תאימות (compliance and conformity)
  • מנהלי ציות
  • אנשי כספים, רכש ומכירות האחראים על עמידה בדרישות חוקיות שונות בנושא Anti-Bribery / Anti-corruption
  • חברי צוות הקמת מערכת ABMS

 

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה