english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

iso37001 Lead Auditor certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO37001 Anti Bribery Management System

ISO37001 Anti-Bribery Management System

About ISO37001 Lead Auditors Certification

אודות הסמכת סוקרים לתקן ISO37001

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Auditor of ISO37001:2016 מאפשרת לבצע סקר פנימי ו/או חיצוני של יישום דרישות התקן בארגון. זאת, לצורך קבלת תעודה פורמלית או לצרכים פנימיים, רגולטוריים, או חוקיים הנדרשים היום בשוק הגלובלי. בעל תעודת הסמכה זו יכול לפעול גם כיועץ חיצוני בתחום לארגונים בעלי גדלים שונים, המבקשים ליישם את התקן.

הקורס מאפשר למשתתפים לפתח את המיומנות הנדרשת לבצע סקר של מערכת Anti-bribery Management System בהתבסס על תקן 2016:ISO 37001 ולוודא שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת הנבדקת. התלמיד ירכוש במהלך הקורס ידע, מיומנות ויכולת לבצע באופן פנימי וחיצוני סקר בהתאם להנחיות ISO19011, ואת תהליך ההסמכה של הארגון בהתאם לתקן ISO17021. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס

 

למי מיועד הקורס:

  • מבקרים פנימיים
  • מנהלי פרויקטים העוסקים בנושא
  • אחראים על תאימות (compliance and conformity)
  • מנהלי ציות
  • אנשי כספים, רכש ומכירות האחראים על עמידה בדרישות חוקיות שונות בנושא Anti-Bribery / Anti-corruption

 

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה