english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO28000 lead auditor certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO28000 Supply Chain Security Management Systems

ISO28000 Supply Chain Security Management Systems Lead Auditor

About ISO28000 Certification

אודות הסמכת ISO28000

מטרת ההסמכה

הסמכה כ-Lead Auditor of ISO28000 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות לבצע סקר פנימי ו/או חיצוני של יישום דרישות התקן בארגון כלשהו לצורך קבלת תעודה פורמלית או לצרכים פנימיים, רגולטוריים וחוקיים, הנדרשים כיום בשוק הגלובלי. בעל תעודה זו יכול לפעול גם כיועץ חיצוני בתחום זה לארגונים בגדלים שונים המבקשים ליישם את התקן. על מנת לקבל את התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB.
הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר ניהול המשכיות עסקית כנדרש בתקן ISO28000, בהתאם לנוהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021 .
הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של המערכות כמוגדר בתקן: ISO2800 ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק אותם .התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • יועצים העוסקים בתמיכה ובהכנה של ארגונים לקראת הסמכה לתקן
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול מערכות SCSMS
  • מומחים טכניים וחברי צוות ניהול, בקרה ואבטחה של שרשרת אספקה, המכינים ארגונים לקראת הסמכה
  • יועצים המתמחים בכל הקשור בשרשרת האספקה

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה