english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

AS9100 lead auditor training

קורס הסמכת מנהלי אבטחת מידע לפי תקן ISO27799
ISO 27799 Lead Managers

ISO 27799 Lead Manager Certification // תעודת ההסמכה

 

קבלת התעודה הסמכה לתקן ISO27799 מותנית במספר תנאים:
  • קבלת ציון מעבר על המבחן (מתן תשובה נכונה על לפחות 70% מהשאלות) .
  • חתימה על הקוד האתי של PECB
  • חוות דעת חיובית של שני ממליצים מתוך שלושה לפי בחירתם


בהתאם לניסיון המקצועי של הנבחן, מתקבלת תעודה ברמה שונה כדלקמן:

27799lms2

התעודה בתוקף ל- 3 שנים וקבלתה אינה כרוכה בתשלום נוסף. ניתן לשפר את רמת התעודה עם הוכחת צבירת ניסיון וידע , ללא עלות נוספת.
לאחר 3 שנים יש לחדש את התעודה על ידי הוכחת המשך עבודה בתחום. עלות שנה נוספת היא 100USD.