english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

AS9100 lead auditor training

קורס הסמכת מנהלי אבטחת מידע לפי תקן ISO27799
ISO 27799 Lead Managers

ISO 27799 Lead Manager Certification // תוכן הקורס

 תוכן קורס ההסמכה עבור תקן ISO27799 נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.

  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים

להלן סילבוס מפורט של הקורס:

27799lms