english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

iso27001 lead implementer certification

קורס הסמכת מיישמים
ISO27001 Information Security Management System

ISO27001 Information Security Management System // אודות

מטרת ההסמכה

הסמכה ב- Lead Implementer of ISO27001:2013 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות ליישם את דרישות התקן בארגון בכל הרבדים הנדרשים. לקבלת התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB.
הקורס מקנה שליטה באיתור פערים ( gap analysis) בין דרישות התקן למצב הקיים בארגון , כלים לבנייה וליישום הנהלים הארגוניים הנדרשים, לבניית כלי המעקב, האיתור וכלים לבניית כלי המדידה הנדרשים לבקרה, וניטור ושיפור תהליכי העבודה במסגרת ה- ISMS.
הקורס יאפשר לבוגריו להכין את הארגון לביצוע סקר פנימי ו/או חיצוני לפי הנדרש בתקן ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • יועצים העוסקים בתמיכה והכנה של ארגונים לקראת הסמכה לתקן
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול התקן
  • מומחים טכניים וחברי צוות ISMS, המכינים ארגונים לקראת הסמכה
  • יועצים המתמחים באבטחת מידע

 

ISO27001 Information Security Management System Lead Implementer

ISO27001- Information Security Management System is the most known and prestigious standard in the information security industry.
Becoming a Lead Implementer of this standard means that you have the knowhow and the expertise to implement the standard in any organization of any size.
Our course and certification provides you in addition to the tools needed to implement ISO27001 a well-known international certificate that opens you career to now opportunities .
Contact us and we will provide any additional information necessary to become an ISO27001 Lead Implementer.