english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO22301 lead implementer

קורס הסמכת מיישמים
ISO22301 Business Continuity Management System

ISO22301 Business Continuity Management System

Course Agenda

תוכן קורס ISO22301

תוכן הקורס נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:
  • חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן
  • לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.
  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים
     
    להלן סילבוס מפורט של הקורס:

22301 course agenda