english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

iso22301 lead auditor certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO22301 Business Continuity Management System

 ISO22301 Business Continuity Management System Lead Auditor

About ISO22301 Certification

אודות הסמכת ISO22301

מטרת ההסמכה

הסמכה כ- Lead Auditor of ISO22301 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות לבצע סקר פנימי ו/או חיצוני של יישום דרישות התקן בארגון כלשהו לצורך קבלת תעודה פורמלית או לצרכים פנימיים, רגולטוריים וחוקיים, הנדרשים היום בשוק הגלובלי. בעל תעודה זו יכול לפעול גם כיועץ חיצוני בתחום זה לארגונים בגדלים שונים המבקשים ליישם את התקן.
על מנת לקבל את התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB .

הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר ניהול המשכיות עסקית כנדרש בתקן ISO22301, בהתאם לנוהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021 .
הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של המערכות כמוגדר בתקן: ISO22301 ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק אותם. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • יועצים העוסקים בתמיכה ובהכנה של ארגונים לקראת הסמכה לתקן
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול מערכות BCMS
  • מומחים טכניים וחברי צוות BCMS המכינים ארגונים לקראת הסמכה
  • יועצים המתמחים באבטחת מידע והמשכיות עסקית

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה