english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO22301 lead implementer

קורס הסמכת מיישמים
ISO22301 Business Continuity Management System

ISO22301 Business Continuity Management System

About ISO22301 Certification

אודות הסמכת ISO22301

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Implementer of ISO22301 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות ליישם את דרישות התקן בארגון בכל הרבדים הנדרשים. לשם קבלת התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB.
הקורס מקנה שליטה באיתור הפערים ( gap analysis) בין דרישות התקן למצב הקיים, להגדרת הנדרש לשינוי, כלים לבנייה וליישום הנהלים הארגוניים הנדרשים, לבניית כלי מעקב, איתור ומדידה הנדרשים לצורך בקרה, וניטור ושיפור תהליכי העבודה במסגרת ה- BCMS .
הקורס יאפשר לבוגריו להכין את הארגון לביצוע סקר פנימי ו/או חיצוני לפי הנדרש, לייעץ לארגון על יישום דרישות התקן בהתאם לצרכי הארגון ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס:

  • ייועצים העוסקים בתמיכה והכנה של ארגונים בנושאי BCMS
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול BCMS בהתאם לתקן
  • מומחים טכנים וחברי צוות BCMS, המכינים ארגונים לקראת הסמכה או מתחזקים מערכות המשכיות עסקית
  • יועצים המתמחים בהמשכיות עסקית

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה