english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת מיישמים לתקן ISO2200
ISO 22000 Food Safety Management System (FSMS) Lead Implementers

ISO22000 Lead Implementers Certification // אודות ההסמכה

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Implementer of ISO22000 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות ליישם את דרישות התקן בארגון העוסק במזון, בכל הרבדים הנדרשים. לשם קבלת התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB .

הקורס מקנה שליטה באיתור פערים (gap analysis),בין דרישות התקן למצב הקיים, להגדרת הצרכים להתאמה לתקן, לבנייה וליישום הנהלים הארגוניים הנדרשים, והן לבניית כלי מעקב, איתור ומדידה הנדרשים לבקרה, וניטור ושיפור תהליכי העבודה במסגרת ה- FSMS .

הקורס יאפשר לבוגריו להכין את הארגון לביצוע סקר פנימי ו/או חיצוני לפי הנדרש, לייעץ לארגון על יישום דרישות התקן בהתאם לצרכיו ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את המערכת. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

למי מיועד הקורס

  • יועצים העוסקים בתמיכה והכנה של ארגונים בנושאי FSMS
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול מפעלי מזון בהתאם לתקן.
  • מהנדסי מזון, מומחים טכניים, וחברי צוות נהול איכות במפעלים לייצור, עיבוד וטיפול במזון , המכינים ארגונים לקראת הסמכה או מתחזקים מערכות FSMS.

ISO 22000 Lead Implementer Course

 ISO 22000 Lead Implementer training enables you to develop the necessary expertise to support an organization in establishing, implementing, managing and maintaining a Food Safety Management System (FSMS) based on ISO 22000. During this training course, you will also gain a thorough understanding of the best practices of Food Safety Management Systems and be able to apply them in an organization’s food supply chain in order to effectively control food hazards and ensure quality and safety