english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת סוקרים לתקן ISO2200
ISO 22000 Food Safety Management System (FSMS) Lead Auditors

ISO22000 Lead Auditors Certification // אודות ההסמכה

מטרת ההסמכה

הסמכה כ-Lead Auditor of ISO22000 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות לבצע סקר פנימי ו/או חיצוני של יישום דרישות התקן בארגון העוסק במזון לצורך קבלת תעודה פורמלית או לצרכים פנימיים, רגולטוריים וחוקיים, הנדרשים כיום בשוק הגלובלי. בעל תעודה זו יכול לפעול גם כיועץ חיצוני בתחום זה לארגונים בגדלים שונים המבקשים ליישם את התקן. על מנת לקבל את התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB .

הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר ניהול המשכיות עסקית כנדרש בתקן ISO22000, בהתאם לנוהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021 .

הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של המערכות כמוגדר בתקן: ISO22000 ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק אותם .התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

למי מיועד הקורס

  • יועצים העוסקים בתמיכה ובהכנה של ארגונים לקראת הסמכה לתקן.
  • מנהלים ומומחים המעוניינים לשלוט בתהליכי יישום ותפעול מערכות FSMS.
  • מהנדסי מזון, מומחים טכניים וחברי צוות ניהול, בקרה ואבטחה במפעלים העוסקים בייצור, בעיבוד ובאיפול במזון, המכינים ארגונים לקראת הסמכה.
  • יועצים המתמחים בכל הקשור בטיפול במזון.

 

ISO 22000 Lead Auditors Course

ISO 22000 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform a Food Safety Management System (FSMS) audit by applying widely recognized audit principles, procedures and techniques

 

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה