english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת סוקרים לתקן ISO2200
ISO 22000 Food Safety Management System (FSMS) Lead Auditors

ISO 22000 Lead Auditors Certification // תוכן הקורס

 תוכן קורס ההסמכה עבור תקן ISO22000 נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.

  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים

להלן סילבוס מפורט של הקורס:

28000 agenda table AUDITOR