english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO13485 lead auditor certification

קורס הסמכת סוקרים לתקן
ISO13485 Medical Devices Quality Management System

ISO 13485 Lead Auditor Certification // אודות

 

מטרת ההסמכה

הסמכה כ- Lead Auditor of ISO13485 מאפשרת לבעל התעודה לבצע סקרים פנימיים או חיצוניים של תקן זה בארגונים שאימצו את התקן על כל השלבים ובהתאם להנחיות ארגון ISO הנוגעות ל- ISO19011. כל מנת לקבל את התעודה יש לעבור קורס ומבחן של PECB .
הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר איכות בהתאם לתקן ISO13485, בהתאם לנוהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021 .
הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של מערכת בקרת איכות בארגונים העוסקים בציוד רפואי ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את מערכת האיכות. בנוסף לידע, התלמיד ירכוש במהלך הקורס גם את המיומנות והיכולות הנדרשות לביצוע סקר איכות באופן פנימי וחיצוני. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

 

למי מיועד הקורס

  • מנהלי איכות המתמחים בציוד רפואי
  • אחראים על מערכות איכות בארגונים שעיקר פעילותם קשורה בציוד רפואי
  • יועצים בנושאי ניהול איכות המעוניינים לשלוט גם בנושא ציוד רפואי
  • יועצים טכניים המתכוננים לסקר MDQMS

ניתן לרכוש קורס ONLINE. ליחצו כאן להורדת טופס ההרשמה