english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת מיישמים לתקן ISO/IEC 17025
Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer

ISO/IEC 17025 Lead Implementer // תעודת ההסמכה

 

קבלת תעודת הסמכה לתקן ISO/IEC 17025 Lead Implementers מותנית במספר תנאים:

  • קבלת ציון מעבר על המבחן (מתן תשובה נכונה על לפחות 70% מהשאלות) .
  • חתימה על הקוד האתי של PECB
  • חוות דעת חיובית של שני ממליצים מתוך שלושה לפי בחירתכם

    בהתאם לניסיון המקצועי של הנבחן, מתקבלת תעודה ברמה שונה כדלקמן:

certification 17025 Implementer

התעודה בתוקף ל 3- שנים וקבלתה אינה כרוכה בתשלום נוסף. ניתן לשפר את רמת התעודה עם הוכחת צבירת ניסיון וידע , ללא עלות נוספת.
לאחר 3 שנים יש לחדש את התעודה על ידי הוכחת המשך עבודה בתחום. עלות שנה נוספת היא 100USD.