english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

GDPR Certification Course

הסמכת קציני GDPR
(Certification DPO (Data Protection Officers

General Data Protection Officers - GDPR // מתכונת הקורס

הקורס נמשך 32 שעות ומתוכנן ל-4 ימים. אנחנו מאפשרים גמישות בכך שניתן לחלק את הקורס ל-8 פגישות של 4 שעות כל אחת. כמו כן ניתן לעשות זאת במסגרת של פגישה שבועית, פעמיים בשבוע, בוקר או ערב, כמובן בתיאום מראש עם המדריך והחברה. הדבר בעיקר רלוונטי למתכונות 3 ו-4 להלן.

יש מספר מתכונות לקורס: הנושא מפורט בנפרד באתר החברה ואחיד לכל הקורסים.
  1. לימוד עצמי – הזמנת חומר הלימוד לצורך לימוד עצמי ומבחן בתאום עם החברה.
  2. קורס פרונטלי בארץ – א. ה. הדרכה וטכנולוגיה מארגנת קורסים בארץ עם מדריכים מוסמכים. חומר הקורסים זהה וההדרכה בעברית. הודעה על הקורסים מתפרסמת באמצעי פרסום שונים ובאתר.קורס לפי דרישה – מספר אנשים יכולים להתארגן ולבקש ארגון קורס לפי דרישה.
  3. פתיחת רשימת מעוניינים בקורס - מתעניינים בקורס המחפשים שותפים להשלמת כיתה. החברה תיזום פרסום מתאים לקידום התהליך.

> היכנס למידע מורחב על מתכונת קורסים הסמכת ISO שלנו.