english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים
מהו ISO
ISO הוא ארגון בינלאומי ועצמאי של גופי תקינה לאומיים של 162 מדינות (נכון ל-2017). בנוסף, חברים בו 3,921 גופי תקינה המטפלים במגוון הרחב של התקינה נדרשת. הארגון יושב בז'נבה שבשוויץ.


השם ISO , בניגוד למקובל לחשוב , אינו ראשי תיבות אלא קיצור של המילה היוונית isos שפירושה שווה. לכל אחד מחברי הארגון קול אחד, ללא קשר לגודל המדינה אותה הוא מייצג. התקנים הנקבעים על ידי הארגון מכסים את כל מגוון התעשייה - החל ממכרות ועד מזון, מכוניות, חומרי בניין, צעצועים, מכשירי חשמל, אינסטלציה ובעצם כל תחום שבו אנשים עוסקים. תקנים נקבעים כאשר יש דרישה בשוק לסטנדרט בתחום מסוים.
מאז הקמתו ב-1947 פרסם ארגון ISO 21,561 תקנים בינלאומיים, המכסים כמעט כל תחום בנושאי ייצור וטכנולוגיה .
תקני ISO הם וולונטריים. לארגון אין כלים לכפות אותם על התעשייה, ותפקידו היחיד הוא לפרסם ולתחזק את התקנים. יחד עם זאת, תקני ISO אומצו על ידי תעשיות שלמות ועל ידי מדינות שונות באמצעות חקיקה, כך שחלק גדול מהם מהווים סטנדרט - תקן מחייב - בין דרך חוקים ובין דרך דרישות מחייבות של הלקוחות/השוק.
בין התקנים הרבים, יש קבוצה מיוחדת של תקנים, בהם עוסק אתר זה, הנקראים תקני ניהול. לקבוצה זאת נתייחס במאמר נפרד.