english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים

PECB (Professional Evaluation and Certification Board) הינה חברה שנוסדה לפני כ- 15 שנה בקנדה ועוסקת בהדרכה ובהסמכה של סוקרים ומיישמים של תקני ISO השונים.

מתחילת פעילותה משלבת החברה בין ההדרכה, הבחינה וההסמכה, כך שכל מי שעובר בהצלחה קורס שלה מקבל את ההסמכה המתאימה ללא צורך בתהליך נוסף . החברה התחילה בקורסים של ניהול איכות וניהול אבטחת מידע, וכיום מקיימת מגוון קורסים לכמעט 30 תקנים שונים. בנוסף, היא הרחיבה את פעילותה לתחום הסמכת ארגונים. כדי לעמוד בדרישות התקניות עבור ארגוני הסמכה, PECB בעלת אקרדיטציה מתאימה לפי דרישות ISO מטעם צד ג' . נשמע מסובך ? אז בואו נראה איך זה עובד .

ארגון ISO עוסק אך ורק בהגדרה ופרסום תקנים ואינו עוסק בכל פעילות אחרת.
גם פעילות ההסמכה מבוצעת על ידי גופים שונים, חלקם ממשלתיים, חלקם פרטיים וחלקם וולונטריים.

הגורמים המעורבים בתהליכים הם:

  • גופי אקרדיטציה שתפקידם לאשר גופי הסמכה, כלומר לאשר שהגופים המסמיכים אכן עובדים בהתאם לתקנים הנדרשים.


במקרה שלנו התקנים הרלוונטים העיקריים הם: ISO17021, ISO17024, ISO17065.
בין הגופים האלה ניתן למנות את IAS, ANAB, SCC, UKAS, COFRAC , (דוגמאות נוספות היתן למצוא ב- www. iaf.nu).
בארץ אין גוף אקרדיטציה.

  • גופי הסמכה שתפקידם לנהל את ההתעדה של לקוחותיהם ולבצע סקרים תקופתיים למערכות הניהול שלהם. גופים אלה עובדים בהתאם לתקנים המוזכרים לעיל ומבצעים סקרים והתעדה במגוון תקני הניהול של ISO.


דוגמאות לגופים כאלה :
BSI, SGS, Bureau Veritas, DNV, TUV, PECB.
בארץ גופי ההסמכה הם מכון התקנים ו- IQC.

  • גופי הסמכה לסוקרים/אנשים שתפקידם לנהל הדרכה והתעדה של סוקרים הולל ניהול מערך הדרכה. 

דוגמא לגוף כזה : PECB
  •  ארגונים המפעילים מערכות ניהול בהתאם לתקנים השונים והמבקשים התעדה. הם כמובן הלקוחות של גופי ההתעדה.

כדי לבצע סקר חיצוני לארגון ( צד ג') , מתבצעת התקשרות חוזית בין גוף ההסמכה לבין הארגון, שבה נקבעים התנאים המסחריים והלוגיסטיים של הסקר. ביצוע הסקר מתבצע לפי תקן 19011 ISO. בנוסף, נקבע צוות לביצוע הסקר, שכולל סוקר ראשי מוסמך, סוקרים נוספים ומומחים בהתאם לצורך ולגודל הארגון.

iso schema

מתוך קורס סוקרים של PECB