english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים

א.ה. הדרכה וטכנולוגיה מאפשרת למעוניינים בכך קבלת הסמכה במסגרת לימוד עצמי .  ההחלטה באיזה מסלול לבחור – לימוד עצמי או קורס – הינה אישית ותלויה בגורמים שונים. להלן היתרונות של כל אחד מהמסלולים שכדאי לקחת בחשבון

יתרונות לימוד עצמי

1.  מועד הלימודים – גמיש . הלימודים מתחילים במועד הנוח לך, בקצב שלך ובזמנים הנוחים לך: בערב, בבוקר, בסופי שבוע, בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית, בזמן טיסה במידת הצורך, תוך הפרעה מינימלית לשגרת העבודה השוטפת.
2.  מקום הלימודים – ניתן ללמוד בכל מקום שנוח לך: בעבודה, בבית, במיטה, בים, במטוס, ברכבת, בבית קפה ועוד. ואין צורך להגיע למקום לימודים במיוחד.
3.  משך הלימודים – אינך נמצא במסגרת קבועה של פעם או פעמיים בשבוע בשעות קבועות. ניתן לקבוע לעצמך זמנים רצויים ללימוד לפי לוח הזמנים שלך, כך שיתאים לשגרת החיים שלך.
4.  קצב הלימודים – קצב הלימוד הוא לפי הזמן הפנוי שלך ולפי יכולותיך.
5.  פגיעה בעבודה – לעיתים יציאה ללימודים, גם אם זה למספר שעות בשבוע, מהווה קושי ועשויה ליצור חיכוכים בעבודה . בלימוד עצמי אתה אחראי על זמנך ומקום העבודה לא יפגע באופן שוטף ואף אינו חייב לדעת על שאיפותיך.
6.  לימוד עצמי מאפשר לעיין במקביל בכל נקודת זמן בחומר נוסף הזמין ברשת שאינו מוצג בכיתה ומאפשר הרחבת הידע תוך כדי הלימוד.
7.  מועד המבחן – מועד המבחן הוא גמיש ונקבע יחד איתך על מנת להבטיח שתעשה/י אותו כשתרגיש'י שאת/ה מוכן/ה לבצע אותו בהצלחה.

יתרונות הקורס

1.   מדריך – בקורס יש מדריך שיכול להבהיר במקום מושגים או נושאים לא ברורים, שבלימוד עצמי יש לברר במיילים.
2.   מסגרת מוגדרת של התחלה וסיום - לקורס יש מועדים ברורים מהתחלה של קיום שיעורים, מועד למבחן ואין לסטות מהם. בלימוד עצמי נדרשת משמעת עצמית רבה שהיא משימה קשה להרבה אנשים.
3.   אינטראקציה עם אנשים – מפגש עם אנשים מרקע מקצועי שונה מאפשר קבלת תמונה רחבה יותר, הן של הנושא עצמו והן של צרכים ארגוניים חדשים, שעשויים לסייע גם לך.
4.   מועדים – נדרש לפנות זמן מיוחד שיוקדש כולו לקורס בתיאום עם גורמים שונים ( מקום העבודה, משפחה, תכנון נסיעות, חופשות, ועוד ) לצורך הקורס ולנסיעות הכרוכות בכך.
5.   מועד המבחן – המועד נקבע מראש עם סיום הלימודים ועליך לפנות זמן מתאים לפניו להכנות.


לסיכום

החלטה אם לבחור בלימוד עצמי או בקורס פרונטלי הינה אישית ותלויה בנסיבות של כל אחד ואחד. יש להוסיף לכל שעל מנת לקיים קורס נדרשת השתתפות מינימלית של אנשים, דבר שעלול לדחות את מועד פתיחתו בזמן ממושך.. מדריך – בקורס יש מדריך שיכול להבהיר במקום מושגים או נושאים לא ברורים, שבלימוד עצמי יש לברר במיילים.

>> למידע נוסף על הסמכה בלימוד עצמי