english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים
מנהל איכות וגם סוקר מוסמך

נכון שאיכות היא נושא קריטי להצלחת הארגון שלך ואתה משקיע הרבה בנושא. שכן הבדיקה יקרה, בעלי המקצוע הטובים הם לא מהזולים ויישום התקנים שהשוק דורש בארגון כרוך במאמצים רבים ולא מעט עלויות.

אבל האם מנהל אבטחת האיכות שלך הוא סוקר מוסמך (Lead Auditor ) ?
רגע, מה אני רוצה ממך? נכון, הוא אולי בעל מקצוע מעולה. אבל האם זה מספיק? לא בהכרח.

סוקר מוסמך יכול לחסוך בעלויות  ולשפר את האיכות . סוקר מוסמך יכול לבצע סקר חיצוני לחברת הבת שלך בלי שתצטרך לפנות ליועץ או גורם חיצוני .

  • סוקר מוסמך יכול לבצע אודיט בשביל הספק ההוא שהוא זול להחריד ובעל איכות מצוינת, אבל משום מה אין לו הסמכה לתקן ולכן זאת בעיה לרכוש ממנו, גם אם הספק הזה נמצא בחו"ל.
  • סוקר מוסמך יכול לבצע סקרים פנימיים לכל האגפים ללא צורך בסקר חיצוני יקר , כך שתוכל להסתפק בסקר חיצוני רק לאגפים המרכזיים ועדיין לדעת שמדיניות האיכות מיושמת בכל הארגון.
  • סוקר מוסמך מבין את אנשי האודיט החיצוניים, מדבר בשפתם ומונע אי הבנות ועבודה מיותרת.

מנהל כ"א, מנהל תפעול, מנהל כספים, מנכ"ל – שלח את מנהל האיכות שלך לקורס הסמכה של ISO9001 Lead Auditor והפוך את מנהל האיכות לשותף למדיניות האיכות ארגון להגעת לאיכות הרצויה.