english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים
איך לעשות AUDIT יעיל למערכת איכות?

אם אתה איש אבטחת איכות**, ביצוע סקר (AUDIT ) של מערכת אבטחת האיכות שלך הוא מרכיב מרכזי בעבודתך.

בין אם אתה סוקר, משתתף בסקר פנימי או חיצוני, או מתכונן לו, עריכת הסקר באופן נכון תבטיח שהארגון שלך יוכל להשיג את מטרותיו, כלומר לעמוד בדרישות התקן ולאתר את האי התאמות הנכונות הדורשות תיקון.

התקן - ובמיוחד הגרסה העדכנית שלו מ- 2015 שנותנת גמישות רבה יותר לארגון עצמו בתהליך היישום - שם דגש בסקר על התאמה בין הפעילות בפועל לבין מדיניות ויעדי ההנהלה, המוגדרים למערכת האיכות והאמורים להתבטא הן בתהליכי העבודה והן בנוהליהם.

הסקר צריך להיות מתוכנן, מסודר, בעל מטרות מוסכמות, פורמלי ומבוסס עובדות. הסקר צריך לוודא שמערכת ניהול האיכות עונה קודם כל לצורכי הארגון, אחרי כן לדרישות התקן, להתבצע באופן תקופתי מוגדר אחת לחצי שנה או שנה ולספק מידע מועיל לשיפור המערכת, כפי שגם מפורט בהנחיות לביצוע סקרים (ISO19011 ).

התקן החדש שיצא בשנת 2015 מהווה אתגר נוסף הן לארגון והן לאיש אבטחת האיכות משום שהוא מאפשר גמישות בשילוב הצרכים האמתיים של הארגון במערכת, תוך הגדרה חופשית יותר של הכלים ליישום. הדבר הופך את מערכת אבטחת האיכות לכלי חשוב בניהול הארגון ולכלי להכנסת השיפורים העסקיים הנדרשים.

* מאמר זה הוא תקציר של הרצאה שנשא מר גרג פקפורד בוובינר של PECB
Greg Peckford: Author – Mastering ISO9001:2015, Founder- QCA Online
PECB-Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=18Fua7om8OA

** בוא ללמוד על ביצוע סקר לפי התקן ואף לקבל הסמכה לתקן בינלאומי
ISO9001:2015 Lead Auditor  אצלנו בא.ה. הדרכה טכנולוגיה