english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

מאמרים

מאמרים בנושאים הסמכות לתקנים
איך לעשות AUDIT יעיל למערכת איכות?

אם אתה איש אבטחת איכות**, ביצוע סקר (AUDIT ) של מערכת אבטחת האיכות שלך הוא מרכיב מרכזי בעבודתך.

דרישות מקצועיות מסוקר איכות
להלן רשימה של נושאים מקצועיים שמומלץ לסוקר ארגונים, לפי תקני איכות למיניהם, להיות בקיא בהם. בהתאם ל ISO19011:2011 הנחיות לסקירת מערכות איכות (מלאים לכל התקנים):

6 Sigma ISO9001 Integration

איכות הוא מרכיב מרכזי הכל ארגון, בין אם הוא מייצר מוצר או מספק שרות. ניהול האיכות הופך לכן למרכיב חשוב במקומו של הארגון בשוק, באופן בו הוא נתפס בשוק ובשביעות הרצון שהוא יוצר (או לא) אצל לקוחותיו.

מנהל איכות וגם סוקר מוסמך

נכון שאיכות היא נושא קריטי להצלחת הארגון שלך ואתה משקיע הרבה בנושא. שכן הבדיקה יקרה, בעלי המקצוע הטובים הם לא מהזולים ויישום התקנים שהשוק דורש בארגון כרוך במאמצים רבים ולא מעט עלויות.