english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת מיישמים לתקן ISO9001
Certification of Lead Implementers of ISO9001

ISO 9001 Lead Implementer Certification // תעודת הסמכה

 

קבלת התעודה מותנית במספר תנאים:קבלת ציון מעבר על המבחן (מתן תשובה נכונה על לפחות 70% מהשאלות) .
  • חתימה על הקוד האתי של PECB
  • חוות דעת חיובית של שני ממליצים מתוך שלושה לפי בחירתם


בהתאם לניסיון המקצועי של הנבחן, מתקבלת תעודה ברמה שונה כדלקמן:

certification 13485 AUDITORL

התעודה בתוקף ל- 3 שנים וקבלתה אינה כרוכה בתשלום נוסף. ניתן לשפר את רמת התעודה עם הוכחת צבירת ניסיון וידע , ללא עלות נוספת.
לאחר 3 שנים יש לחדש את התעודה על ידי הוכחת המשך עבודה בתחום. עלות שנה נוספת היא 100USD.