english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO28000 lead implementer certification

קורס הסמכת מטמיעים לתקן
ISO28000 Supply Chain Security Management Systems

ISO28000 Supply Chain Security Management Systems Lead Implementer

Course Agenda

תוכן קורס ISO28000

תוכן הקורס נבנה על ידי חברת PECB וכולל את החלקים הבאים:
  • חוברת של כ-450 שקפים, הכוללת גם הסברים מפורטים על כל שקף. החוברת היא באנגלית, אך בחלק ניכר מהקורסים ניתן
  • לקבל אותה גם בצרפתית או בספרדית - יש לברר על כך מראש עם החברה.
  • תסריט המשמש כלי עזר לתרגילים
  • חוברת תרגילים
  • חוברת פתרונות לתרגילים
     
    להלן סילבוס מפורט של הקורס:

28000 agenda table IMPLEMENTER