english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO27001 lead auditor certification

קורס הסמכת סוקרים
ISO27001 Information Security Management System

ISO27001 Information Security Management System Lead Auditor // הקורס הקרוב

אודות ההסמכה: הסמכת Lead Auditor of ISO27001 מוכיחה שלבעל התעודה יש ידע מעשי ויכולות לבצע סקר פנימי ו/או חיצוני של יישום דרישות התקן בארגון כלשהו. וזאת, לצורך קבלת תעודה פורמלית או לצרכים פנימיים, רגולטוריים או חוקיים הנדרשים היום בשוק הגלובלי. בעל תעודה כזאת יכול לפעול גם כיועץ חיצוני בתחום זה לארגונים בעלי גדלים שונים, המבקשים ליישם את התקן. הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר ניהול אבטחת מידע בהתאם לתקן ISO27001, בהתאם לנוהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021. הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של המערכות כמוגדר בתקן: ISO27001 ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק אותן. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס

כנסו למידע נוסף אודות קורס הסמכת סוקרים לפי תקן ISO27001

 

קורס הסמכת סוקרים לתקן ISO 27001 הקרוב ייפתח ב-6.6.2020 ויימשך 32 שעות.

מבחן ההסמכה: מבחן ההסמכה יתבצע במתכונת מקוונת על ידי התלמיד בזמנו הפנוי

מקום הקורס: יעודכן בהמשך

עלויות: עלות הקורס הינה 7,000 ש"ח + מע"מ. המחיר כולל 4 ימי לימוד מלאים, חוברת קורס, מבחן הסמכה (ומבחן חוזר במידת הצורך), קבלת תעודת הסמכה בינלאומית (בכפוף להצלחה בבחינת ההסמכה).

מדריך: אדריאן הורודיצ'יאנו

 

למילוי טופס ההרשמה

 

>> לפרטים אודות הסמכת Lead Auditor לתקן ISO27001

>> לפנייה לקבלת מידע נוסף

 

תאריך: 6.6.20
שם המדריך: אדריאן הורודיצ'יאנו
מיקום: יעודכן בהמשך
סטטוס: ההרשמה נפתחה
קורס: ISO 27001 Lead Auditor
מידע נוסף: מידע נוסף