english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

ISO13485 lead auditor certification

קורס הסמכת סוקרים לתקן
ISO13485 Medical Devices Quality Management System

ISO13485 Medical Devices Quality Management System // הקורס הקרוב

אודות הקורס: הסמכה כ-  ISO13485 Lead Auditor מאפשרת לבעל התעודה לבצע סקרים פנימיים או חיצוניים של תקן זה בארגונים שאימצו את התקן על כל השלבים ובהתאם להנחיות ארגון ISO הנוגעות ל- ISO19011. הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקר איכות בהתאם לתקן ISO13485, בהתאם לנוהלי ISO להסמכה של ארגון, כמפורט בתקנים הכלליים לביצוע סקרים ISO19011 ,ISO17021.הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים של מערכת בקרת איכות בארגונים העוסקים בציוד רפואי ולהבטיח שהארגון הנבדק פיתח את הכישורים והיכולות לתחזק את מערכת האיכות. בנוסף לידע, התלמיד ירכוש במהלך הקורס גם את המיומנות והיכולות הנדרשות לביצוע סקר איכות באופן פנימי וחיצוני. התלמיד יתרגל יכולות אלה במהלך הקורס.

כנסו למידע נוסף אודות קורס הסמכת סוקרים לפי תקן ISO13485

 

תאריכי הקורס: הקורס הקרוב להסמכת Lead Auditor לתקן ISO 13485 ייפתח ב- 6.9.2020. הקורס ייערך 4 ימים ובן 32 שעות לימוד.

מבחן ההסמכה: מבחן ההסמכה יתבצע במתכונת מקוונת על ידי התלמיד בזמנו הפנוי

מקום הקורס: יעודכן בהמשך

מדריך הקורס: שלומי אברהם

עלויות: עלות הקורס הינה 7,000 ש"ח + מע"מ. המחיר כולל 4 ימי לימוד מלאים, חוברת קורס, מבחן הסמכה (ומבחן חוזר במידת הצורך), קבלת תעודת הסמכה בינלאומית (בכפוף להצלחה בבחינת ההסמכה).

 

למילוי טופס ההרשמה

 

>> לפרטים אודות הסמכת ISO13485 Lead Auditor

>> לפנייה לקבלת מידע נוסף

תאריך: 6.9.2020
שם המדריך: שלומי אברהם
מיקום: יעודכן בהמשך
סטטוס: ההרשמה נפתחה
קורס: ISO13485 Lead Auditor
מידע נוסף: מידע נוסף