english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת מיישמים לתקן ISO/IEC 17025
Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer

ISO/IEC 17025 Lead Implementer // אודות ההסמכה

 

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Implementers for ISO17025:2017 מאפשרת לבעל התעודה לתמוך ביישום ונהול מעבדה לפי שיטות המקובלות בתעשיה כטובות (best practices), תוך עמידה בדרישות התקן ISO17025 . במהלך ההדרכה בקורס תקבל את הכלים לבנות LMS-Laboratory Management System בנושאי בדיקות וקליברציה כדי לספק מדידות אמינות ולאפשר למעבדה שלך הסמכה והכרה בינלאומית. לשם קבלת התעודה, יש לעבור קורס ומבחן של PECB.

בעל תעודת PECB Lead Implementer Certificate מוכיח ידע מעשי ויכולת מקצועית ליישם ISO/IEC 17025 במעבדה.

 

למי מיועד הקורס:

  • אנשים העוסקים ב Testing and Calibration Laboratories
  • מנהלים ויועצים המעוניינים לשלוט בתהליך ההערכה של מעבדות לתקן
  • טכנאי מעבדה האחראים על אחזקת השוטפת של התקן במעבדה
  • מומחים טכניים המכינים מעבדות לקראת עמידה בתקן בכל נושאי הבדיקות וקליברציה.
תאריך התחלה: 14/03/18
שם המדריך: sda
מיקום: sdgf
סטטוס: dsf
קורס: sdagf