english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

הסמכת מיישמים לתקן ISO/IEC 17025
Certified ISO/IEC 17025 Lead Assessor

ISO/IEC 17025 Lead Assessor// אודות ההסמכה

 

מטרת ההסמכה

הסמכת Lead Assessor for ISO17025:2017 מאפשרת לבעל התעודה לנהל ביעילות מעבדה בהתאם לתקן ISO17025 על ידי ההבנה של הדרישות בתחומים של איכות, טכנולוגיה, ואדמיניסטרציה כמו כן הקורס מכשיר אותך להעמיד את המעבדה במבחן הסמכה שך התקן. לשם קבלת התעודה, יש לעבור קורס ומבחן של PECB.

הקורס מקנה שליטה בתהליכי ביצוע סקירת מעבדה בהתאם לתקן 2017: 17025ISO . הקורס יאפשר לבוגריו לפתח מיומנות נדרשת לביצוע סקרים כנדרש בתקן: ISO9001:2015 ולהבטיח שהמעבדה הנבדקת עומדת בתקן . הדבר יעשה בעזרת תרגילים מעשיים.

 

למי מיועד הקורס:

  • מי שמעוניין לעבוד כ Lead Assessor עבר גוף המסמיך מעבדות במקום כלשהו בעולם
  • מי שמעוניין לעסוק בבדיקות וקליברציה של מכשירים במעבדות
  • מנהלים ויועצים המעוניינים לשלות בתהליך ההערכה של מעבדות לתקן
  • טכנאי מעבדה האחראים על אחזקת השוטפת של התקן במעבדה
  • מומחים טכניים המכינים מעבדות לקראת עמידה בתקן בכל נושאי הבדיקות וקליברציה.
תאריך התחלה: 14/03/18
שם המדריך: sda
מיקום: sdgf
סטטוס: dsf
קורס: sdagf