english icon

ליצירת קשר:

054-5703242 

| info@ah-train-tech.com

אודות PECB

banner about
חברת  PECB הינה חברה קנדית המתמחה בפיתוח קורסים להסמכת סוקרים, מיישמים ומנהלים לתקני הניהול השונים של ISO ולהסמכתם ככאלה.
החברה בעלת אקרדיטציה לתקנים ISO17024 ו-ISO17065  להסמכת אנשים ומוצרים מטעם IAS ואקרדיטציה לתקן ISO17021 להסמכת ארגונים מטעם OLAS.
החברה, שהוקמה לפני כ15 שנה, התחילה בתקנים שונים בתחום אבטחת המידע ובמהלך השנים הרחיבה את היריעה לרוב תקני הניהול המוכרים .

PECB הסמיכה עד היום כ–10,000 סוקרים לתקנים שונים, כאשר חלקם מוסמכים ליותר מתקן אחד. החברה עובדת כיום דרך שותפים עסקיים מסביב לעולם. יש לה כ-800 שותפים עסקיים המעבירים הדרכות של הקורסים המפותחים על ידה ברחבי העולם. כל המדריכים בקורסים מוסמכים בתקנים הרלוונטיים שהם מדריכים ועברו מיון ובחינה כמדריכים, כלומר הם בעלי תעודת מדריך מטעם החברה. יש כיום יותר מ-700 מדריכים מוסמכים בעולם.

PECB מפתחת את כל חומרי ההדרכה של הקורסים - החל במצגות, בתרגילים ובתרחישים המלווים את הקורסים וכלה בבחינה עצמה. הבחינה נבדקת במרכז החברה בקנדה.

PECB מספקת תעודת סוקר המוכרת על ידי כל ארגון התעדה בעולם ובכך למעשה מאפשרת לסוקר המוסמך על ידה חופש פעולה נרחב בבואו לבצע סקר בחברה כלשהי. הסוקר יכול להביא לקוח לארגון התעדה, הוא יכול לשמש סוקר של ארגון התעדה כלשהו, בין כשכיר ובין כעצמאי, לביצוע סקרים לפי הצורך. ישראלים השולטים במגוון רב של שפות יכולים לנצל יכולת זאת להרחבת פעילותם למקומות שונים בעולם. החברה מתייחדת בכך שהיא מספקת חבילה אחת של הדרכה, בחינה והסמכה בינלאומית מוכרת, המתאפשרת על ידי היותה של החברה מאושרת, דהיינו בעלת אקרדיטציה לפי תקן 17024 של ISO (ראה הערה למטה). בכך סך העלויות לקבלת ההסמכה המלאה הן למעשה קטנות יותר מאשר בדרכים אחרות.
PECB, כחברה העוסקת אך ורק בהסמכה, הגדירה לעצמה מדיניות מאוד ברורה של אובייקטיביות בכל הפעילות הקשורה בבחינה והסמכה של אנשים מתוך ראיית חשיבות האתיקה העסקית הנלווית לפעילות זאת. הקוד האתי עליו מוחתמים הסוקרים המוסמכים, מבטא את חשיבות הגישה האובייקטיבית הנדרשת מכל מי שעוסק בביצוע סקרים, בהכנת ארגון לסקרים וכדומה.

> למידע נוסף על PECB

 

Our Team

הצוות